maanantai 28. syyskuuta 2015

TEIJOn toiminta on jo käynnistynyt ryminällä. 
Tässä blogin aluksi TEIJO -faktaa.

TEIJO pähkinänkuoressa:

TEIJO - tee itse taidetta ja osallistu -hanke vie taidetta laitoksissa ja hoitolaitoksissa asuvien sekä laajojen tuki- ja kuntoutuspalvelujen piirissä olevien ihmisten elämään. Eri taiteenalojen taiteilijat työskentelevät laitoksissa eri mittaisissa projekteissa ja residensseissä. TEIJO -hanke toteutetaan vuosina 2015-2016. Taiteilijoiden ja taidetoiminnan mukanaan tuomat uudet ja erilaiset lähestymistavat rikastuttavat laitoksissa asuvien elämänpiiriä. 

Vuosien 2015-2016 aikana TEIJOssa toteutetaan yli 3000  tuntia taiteilijoiden ja soveltavan taiteen  ammattilaisten fasilitoimaa taidetoimintaa sekä n. 24 kk  taiteilijaresidenssitoimintaa Pirkanmaan alueen hoiva- ja kuntoutusyksiköissä, lastensuojelun avo- ja asumispalveluissa, Kylmäkosken vankilassa sekä laajojen tukipalvelujen piirissä olevien ihmisten elämään.  Hanke työllistää yli 20 taiteilijaa ja kulttuurin ammattilaista osa-aikaisesti tai tuntiperusteisesti vuosien 2015-2016 aikana. 

Projektissa on mukana neljä kulttuurialan ja yhdeksän sosiaali- ja terveysalan toimijaa Pirkanmaalta. Kulttuurinalan toimijat ovat Kulttuurikeskus PiiPoo, Sisä-Suomen tanssin aluekeskus/Pirkanmaa, Sorin Sirkus ja Teatteri Telakka. Hankkeen hoito-, kuntoutus- ja hoivakumppanit ovat Lempäälän Ehtookoto ry, Pirkanmaan Senioripalvelut / Tampereen Vanhuspalveluyhdistys, Kangasalan kunnan vanhainkoti Rekola-koto, Sopimusvuori, Kylmäkosken vankila, Pirkanmaan Sininauha ry / Villa Hockey, Kehitysvammaisten Tukiliitto – KVTL, Tampereen Parkinson-yhdistys ry sekä Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry.

Hanketta rahoittava Suomen Kulttuurirahasto, OKM sekä kaikki hankkeessa mukana olevat toimijat.


Hanke jakautuu neljään osaprojektiin. Osaprojekteja hallinnoi hankkeen kulttuuritoimijat (PiiPoo, Teatteri Telakka, Sorin Sirkus ja Sisä-Suomen Tanssin aluekeskus). Kussakin osaprojekteissa toteutetaan kulttuuritoimijan ”omaan” taiteenlajiin perustuvaa taidetoimintaa sekä niihin perustuvia esityksiä jAa tapahtumia. Osa toiminnasta toteutetaan monitaiteisesti toimijoiden yhteistyönä (nk. Vaihtotunnit).

Odotettavissa on huikea yhteishanke, joka  tavoittaa ja koskettaa erilaisia ja monenlaisia ihmisiä. Yhteisenä haaveena meillä on toiminnan luonteva juurtuminen ja laajentuminen osaksi kulttuuri- ja sote-toimijoiden perustyötä ja kaikenlaisien ihmisten arkea!


TEIJO -terkuin,
hankejohtaja Pilvi Kuitu
Kulttuurikeskus PiiPoo